REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Gaming x Home Cinema VP – Epson Romania”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 05.03.2024-12.03.2024

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania promotionala Campania promotionala „Gaming x Home Cinema VP - Epson Romania” (denumita in continuare „Campania) este organizata si desfasurata de Epson Europe B.V., cu sediul în Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Olanda având având CIF NL008746552B01 (denumita in continuare „Organizatorul”).

1.2 Campania se desfasoara prin intermediul agentiei NEW MOON SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Ion Brezoianu nr. 23-25, Corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7409/2022, avand cod unic de inregistrare RO41257797 (denumita in continuare „Agentia”).

1.3 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1.4 Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant accesand www.epson.ro/regulament.

1.5 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiul prezentat in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei este exclusiv cu titlu de prezentare.

1.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe www.epson.ro/regulament.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, exclusiv prin intermediul Paginii de Instagram @alexa.tvv(https://www.instagram.com/alexa.tvv/) in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 05.03.2024 (ora 18:00:00, ora Romaniei) – 12.03.2024 (ora 23:59:59, ora Romaniei), denumita in continuare „**Perioada Campaniei”.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti").

4.2 La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe persoanele fizice autorizate, nici angajatii Organizatorului, ai Agentiilor sau ai celorlalte societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv nici membrii de familie ai acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (insemnand copii, nepoti, parinti, bunici, frate/ sora), precum si sot/ sotie.

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.instagram.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);

d) Participantul va folosi pentru inscriere un cont de Instagram public si personal;

e) Participantul trebuie sa acceseze pagina de Instagram [@alexa.tvv](https://www.instagram.com/alexa.tvv/) postarea prin care se anunta Campania;

f) Participantul trebuie sa eticheteze în comentarii 2 persoane

g) Participantul trebuie sa fie urmaritor al [paginii de Instagram Epson Romania](https://www.instagram.com/epson_romania) si [@alexa.tvv](https://www.instagram.com/alexa.tvv/)

h) Un Participant unic, identificat prin contul de Instagram, are dreptul la o singura inscriere in Campanie; In cazul in care vor fi identificate doua/mai multe inscrieri efectuate de catre acelasi utilizator Instagram, in tragerea la sorti se va lua in considerare doar prima dintre acestea, ordinea fiind cea cronoligica;

i) Participantul trebuie sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei si respectiv Nota de Informare privind prelucrarea datelor personale;

5.2 Va fi descalificata automat orice inscriere care contine materiale foto sau de orice alta natura (ex. text) care:

· are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;

· contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Campanie respectiva imagine/ respectivele imagini;

· arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente iresponsabile etc;nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament;

· nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament;

5.3 Dupa incheierea Perioadei Campaniei, adica ulterior datei de de de 12.03.2024 (ora 23:59:59, ora Romaniei), Organizatorul nu mai este responsabil cu privire la eventualele incercari de inscriere in Campanie.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari pentru a preveni eventuale tentative de frauda.

SECTIUNEA 6. PREMIUL CAMPANIEI

6.1. In cadrul Campaniei e oferit 1 premiu, conform prezentului Regulament Oficial:

PremiuCantitateValoare in LEI (TVA inclus)

videoproiector EPSON CO-FH02

1

2349 RON

Valoarea totala a premiilor este de 2349 RON + TVA.

6.2. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului si nici acordarea contravalorii în bani a premiului. Câștigătorul este singurul beneficiar al premiului atribuit și nu poate ceda drepturile asupra premiului câștigat unor alte persoane.

6.3. In cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate castiga un singur premiu.

6.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: internet pentru accesarea paginii de Instagram Epson Romania).

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

7.1. Desemnarea castigatorului premiului acordat in cadrul Campaniei se va face prin tragere la sorti, ce va avea loc in urmatoarele conditii:

- tragerea la sorti va avea loc in termen de maximum 10 zile de la data finalizarii Campaniei si va fi realizata de catre Organizator;

- la tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valabile efectuate de participanti in Perioada Campaniei, conform prezentului Regulament Oficial;

- tragerea la sorti se va realiza prin intermediul simpliers.com, care va selecta castigatorul si rezervea dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide, conform prezentului Regulament Oficial;

7.2. Pentru premiul pus in joc se va desemna prin tragere la sorti un castigator si 3 rezerve aferenta acestuia, pentru situatia in care castigatorul nu este validat sau refuza sa primeasca premiul. In cazul in care, din orice motiv, castigatorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervei acestuia, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorului fiind aplicabila si in cazul rezervei.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORULUI. INTRAREA IN POSESIE A PREMIULUI

8.1 Ulterior desemnarii castigatorului, se va incepe procesul de validare a acestuia, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantul care a fost desemnat castigator va fi anuntat printr-un comentariu de tip tag (eticheta) in cadrul postarii prin care se anunta Campania pe pagina de Instagram @alexa.tvv

8.3 Ulterior anuntarii castigatorului cf. art. 8.2, acesta trebuie sa furnizeze, in termen de maximum 2 zile lucratoare, prin mesaj privat catre pagina de Instagram Epson Romania: confirmare cu privire la dreptul de participare in Campanie, nume, prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon, cod numeric personal (CNP) si datele bancare necesare pentru transfer bancar al contravalorii premiului.

8.4 In cazul in care Participantul extras castigator nu transmite informatiile cf. art. 8.3, dupa cele 2 zile lucratoare se va trece la anuntarea rezervei.

8.5 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.6 Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, rezerva. Daca nici rezerva nu este validata, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervei sunt aceleasi ca si in cazul Participantului desemnat initial.

8.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantul desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

8.8 Anuntarea castigatorului se va realiza in cadrul postarii care anunta Campania pe pagina de Instagram @alexa.tvv in termen de maximum 10 zile de la data validarii acestuia.

8.9 Transmiterea premiului se va face la adresa de livrare comunicata in timpul procesului de validare, in termen de maximum 30 zile de la data validarii castigatorului. Expedierea premiului se va incerca de maximum 2 ori catre castigator.Castigatorul va putea beneficia de premiul castigat pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de acesta. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

8.10 In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator, Organizatorului poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

9.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- Inscrierile efectuate in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

- Inscrierile care nu sunt efectuate de pe un cont de Instagram public si personal;

- Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

- Inscrierile online efectuate fara respectarea conditiilor mentionate la Sectiunea 5 a prezetului Regulament;

- Eventualele dispute legate de contul de Instagram utilizat la inscrierea in Campanie;

- Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

- Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;

- Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

- Situatiile in care contul de Instagram de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu poate contacta Participantul la Campanie;

- Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

- Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiului cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

10.5 Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.

10.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.7 Organizatorul Campaniei va acorda premiul numai castigatorului care a luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care face dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

10.8 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va rezulta in descalificarea respectivului Participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

10.9 Prin acceptarea acestui Regulament si a conditiilor acestuia, Participantii accepta si sunt de acord cu faptul ca Organizatorul, Mediapost Hit Mail si Agentia nu au control asupra continutului distribuit de Participanti pe Facebook/ Instagram sau alte retele sociale.

10.10 Organizatorul, Mediapost Hit Mail si Agentia nu sunt raspunzatori pentru faptul ca terte parti pot folosi informatiile postate/distribuite de Participanti, iar Participantii isi asuma intreaga raspundere pentru acest fapt.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresele de e-mail: contact@Epson.ro/ people@new-moon.ro sau prin posta la adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii castigatorului validat. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

**

ANEXA nr. 1

la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Gaming x Home Cinema VP – Epson Romania”

Campanie promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 05.03.2024-12.03.2024

- Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

Epson Europe B.V. cu sediul in Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Țările de Jos având având CIF NL008746552B01 (denumita in continuare "Operatorul”), in calitate de operator de date,

NEW MOON SRL cu sediul in , cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Ion Brezoianu nr. 23-25, Corp B, etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7409/2022, avand cod unic de inregistrare RO41257797 (denumita in continuare "Imputernicit"), in calitate de Imputernicit al Operatorului

Datele de contact ale pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

- Adresa de e-mail: [people@new-moon.ro](mailto:people@new-moon.ro)

- Numar de telefon: 0741045515

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra, direct si/ sau prin intermediul Imputernicitului, de la participanti/castigator urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

- Pentru **Participantii** la Campanie:

· Id Instagram;

· Datele rezultate din vizitarea paginii de Instagram Epson Romania;

· Orice alte date rezultate din inscrierea in Campanie;

- Pentru **Castigatorul** Campaniei, in plus fata de cele de mai sus, vor fi prelucrate: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare a premiului, codul numeric personal, semnatura (pe procesul verbal de primire a premiului), calitatea de castigator si premiul castigat.

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

i.Organizarea si desfasurarea campaniei

ii.Desemnrea si validarea castigatorului

iii.Atribuirea premiului si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campanie

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – NEW MOON S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, corp B, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO 24980530, societatii de curierat implicate in expedierea premiului, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 15 zile lucratoare de la data publicarii castigatorului validat.

Datele cu caracter personal ale castigatorului premiului cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa din Mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, Corp. B, Mansarda, jud. Timiș sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail [contact@Epson.ro](mailto:contact@Epson.ro)/ [people@new-moon.ro](mailto:people@new-moon.ro).

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

10. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.