Declarație privind informațiile confidențiale

Date cu caracter personal deținute de Epson pentru evenimente

Ediția1.0 17/05/2018 Draft 2

Această declarație oferă informații despre datele cu caracter personal deținute de Epson pentru evenimente.

Epson deține (și va deține în viitor):

  • Informațiile principale de contact, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon furnizate de dvs. când vă înregistrați pentru eveniment, sau obținute din înregistrările Epson sau furnizate de angajator.

  • Informații despre participarea dvs. la eveniment, incluzând orice cazare, transport și cerințe alimentare furnizate de dvs.

  • informațiile colectate din propriile sisteme Epson privitoare la utilizarea de către dvs. a site-urilor Epson și la interacțiunile Epson cu dvs. Aceasta include informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie¹ și al altor instrumente similare.

„Epson” („operatorul” informațiilor) este:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.
E-mail: privacy@epson.eu

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal privitoare la dvs.

(„Prelucrare” înseamnă orice acțiune întreprinsă de Epson asupra informațiilor privitoare la dvs., ceea ce include colectarea, deținerea, utilizarea și dezvăluirea lor.)

Singurul scop în care Epson va prelucra datele dvs. cu caracter personal este gestionarea evenimentului.

Temeiul juridic pentru acest scop este reprezentat de consimțământul dvs. și necesitatea, din perspectiva intereselor legitime ale Epson sau ale societăților din grupul Epson, pentru derularea activităților sale legate de evenimente.

Epson va deține datele dvs. cu caracter personal timp de X ani după eveniment. Acestea vor fi apoi șterse, cu excepția celor ce trebuie, prin lege, păstrate ca documente bancare sau privitoare la impozite.

Epson apelează la entități externe pentru derularea unor activități de prelucrare, în numele său. Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite, în totalitate sau parțial, către aceste entități, însă acestea din urmă le pot utiliza numai în scopurile pentru care Epson păstrează datele dvs. și în conformitate cu îndrumările Epson. Pe lângă operatorii externi, Epson poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal, în totalitate sau parțial, către:

  • Furnizorii de transport, locație și cazare sau alții implicați în aranjamentele pentru eveniment.

În calitate de „persoană vizată”, aveți dreptul prevăzut prin lege de a solicita societății Epson să vă ofere acces la datele cu caracter personal, precum și dreptul de corectare sau ștergere a acestora; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul de a vă opune prelucrării; de asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a înainta o reclamație la o autoritate de supraveghere.

Responsabilul european cu protecția datelor din cadrul Epson poate fi contactat în scris, la adresa: „EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA, Amsterdam Zuid, Olanda sau, prin e-mail, la adresa: EDPO@epson.eu

Dacă evenimentul are loc în afara UE, Epson va transfera o parte din datele dvs. cu caracter personal în exteriorul UE, către personalul grupului Epson din regiunea respectivă și către contractanții din acea regiune, angajați de Epson pentru a presta servicii. Acest lucru va face obiectul măsurilor de protecție prevăzute prin lege.

Această declarație se referă numai la informațiile din baza de date a societății Epson pentru evenimente. Dacă Epson prelucrează informații despre dvs. în alte înregistrări, veți fi înștiințat separat despre acest lucru.

Redactat în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul general privind protecția datelor la nivelul UE

1 . Modulele cookie sunt fișiere de date plasate pe un dispozitiv în momentul în care acesta este folosit pentru vizitarea unui site. Aceste module cookie pot fi folosite în mai multe scopuri, inclusiv pentru urmărirea preferințelor utilizatorului și a paginilor web vizitate în momentul utilizării Serviciului. Puteți dezactiva modulele cookie folosind preferințele din browserul dvs. Totuși, dacă dezactivați modulele cookie, este posibil ca unele funcționalități ale site-urilor Epson să nu funcționeze adecvat sau să funcționeze încet. De asemenea, vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți să blocați modulele cookie, este posibil ca unele preferințe publicitare, care depind de modulele cookie, să nu fie respectate.

În plus, instrumentul Google Analytics furnizat de Google Inc. este folosit pentru colectarea și analizarea istoricului de utilizare etc. Google Analytics folosește module cookie originale pentru a înregistra informații despre accesul dvs. Vă rugăm să consultați politica de confidențialitate Google Inc., cu privire la politica de confidențialitate a Google Analytics folosită de acest serviciu:
http://www.google.com/policies/privacy/