Epson şi mediul înconjurător

Epson şi mediul înconjurător

În calitate de companie de top în domeniul imprimării şi al producţiei de documente, avem datoria de a lua parte în mod activ la gestionarea responsabilă a resurselor globale. Politicile de mediu ale companiei abordează problemele din prezent pentru asigurarea unui viitor mai bun pentru noi şi pentru copiii noştri.

Programul „Viziunea ecologică 2050”

Primul şi cel mai simplu pas este reprezentat de reducerea emisiilor de CO2. În mod evident capacitatea Pământului este limitată. Epson are intenţia declarată de a atinge o reducere de 90 % a emisiilor de CO2 pentru produsele sale până în 2050.

Aflaţi mai multe

Obiective pentru 2025

Obiectivele noastre nu pot fi atinse într-o singură zi. Şi pentru a nu ne pierde în dimensiunea sarcinii, este important să stabilim paşi intermediari care duc la îndeplinirea cu succes a Viziunii noastre. Publicăm în mod regulat detalii şi informaţii cu privire la măsurile pe care le-am luat deja.

Aflaţi mai multe

Istoric ecologic

Istoricul proiectelor a început cu un program de control al poluăriicare a fost aplicat cu succes timp de peste patru decenii. Până la sfârşitul anilor 90, Epson şi-a făcut publice realizările într-un raport de mediu anual. De la începutul noului mileniu, Epson şi-a lărgit din nou aria de acoperire şi este activ în proiecte de reîmpădurire, controlul energiei şi programele de eliminare a emisiilor.

Aflaţi mai multe

Declaraţie de poziţionare globală în ceea ce priveşte mediul

Mesajul nostru este simplu şi, prin urmare, este înţeles în toată lumea: “Produse mai bune pentru un viitor mai bun”. Şi totuşi, aceste cuvinte simple conţin toate declaraţiile de la nivel global care ne încurajează permanent să depunem toate eforturile pentru clienţii noştri, partenerii noştri de afaceri şi mediul înconjurător.

Aflaţi mai multe

Orientare către ciclul de viaţă

De la prima schiţă până la intrarea într-un proces de reciclare: Toate produsele noastre sunt dezvoltate luând în considerare un ciclu de viaţă durabil ecologic. Aceasta este strategia cheie pentru produsele noastre ecologice şi transferă eforturile noastre de a reduce impactul asupra mediului în casele şi birourile dumneavoastră.

Aflaţi mai multe

O perspectivă nouă

Angajamentul nostru nu se opreşte la porţile unităţilor de producţie Epson. Eforturile noastre influenţează deja rutinele zilnice de lucru ale clienţilor şi partenerilor de afaceri.

Aflaţi mai multe

Produse

Toate produsele noastre sunt proiectate pentru a se conforma unui ciclu de viaţă durabil ecologic. Pe lângă designul ecologic şi furnizarea tuturor datelor relevante din punct de vedere ecologic pentru toate produsele noastre, acest lucru se traduce, de asemenea, prin eliminarea substanţelor periculoase din întreaga gamă de produse.

Aflaţi mai multe

Producţie

Optimizarea ecologică a proceselor noastre de producţie este unul dintre principalele sectoare în care acţionează politicile noastre. Ne concentrăm în principal asupra prevenirii încălzirii globale, eliminării emisiilor şi controlului substanţelor chimice. În plus, ne dedicăm eforturile problemelor precum îmbunătăţirea sistemului de transport, gestionarea eficientă a apei şi substanţelor şi managementul certificat al riscurilor asupra mediului.

Aflaţi mai multe

Reciclarea produselor

Procesarea responsabilă şi eficientă a produselor noastre după încheierea duratei de viaţă pentru clienţi şi partenerii de afaceri este importantă. Atât de importantă încât includem deja o strategie de reciclare încă din etapele de planificare. Toate produsele noastre finite se conformează directivei WEEE din 2005. Pentru articolele consumabile precum cartuşele am realizat un sistem de colectare care asigură o returnare în siguranţă a cartuşelor goale către Epson.

Aflaţi mai multe

Comunitatea ecologică

Avem datoria de a furniza asistenţă şi de a implementa strategii în comunitatea globală. Împreună cu clienţii şi partenerii de afaceri dezvoltăm şi participăm la programe care implementează gândirea şi responsabilitatea ecologică în domenii diverse precum atitudinea cetăţenească corporativă ecologică, tehnologia ecologică, comunicarea ecologică sau educaţia ecologică.

Aflaţi mai multe

Managementul mediului

Toate eforturile depuse pentru a obţine o conservare dedicată a mediului au rădăcini adânci în filosofia noastră generală de management. Acestea se aliniază la dorinţa societăţii de a minimiza impactul asupra mediului la nivel global. Epson are misiunea declarată de a îndeplini această dorinţă şi de a ne proteja viitorul. Sistemul implementat de management al mediului şi al riscurilor asupra mediuluine ajută să atingem aceste obiective.

Aflaţi mai multe

Informaţii privind mediul

Pentru a respecta responsabilitatea socială corporativă (CSR), dorim să rezolvăm problemele ecologice oferind o valoare care depăşeşte aşteptările clienţilor şi societăţii.

Aflaţi mai multe