Declarație privind informațiile confidențiale

Datele cu caracter personal

păstrate în fișele de service Epson

Ediția 1.0 17/05/2018

Această declarație vă oferă informații despre datele dvs. cu caracter personal păstrate în fișele de service și în sistemele asociate ale Epson:

Epson deține (și va deține în viitor)

 • informațiile pe care alegeți să le puneți la dispoziția Epson, prin intermediul centrului său de interacțiune cu clienții sau prin intermediul unui prestator de servicii, al site-urilor sale sau în alt mod
 • informațiile înregistrate de Epson sau de contractanții săi, cu privire la interacțiunile cu dvs.

Nu este necesar să comunicați informații cu caracter personal către Epson, însă nivelul serviciilor pe care Epson și sucursalele sale vi le pot oferi va fi afectat de cantitatea de informații pe care le furnizați. Se creează o înregistrare privitoare la dvs. numai în momentul în care dvs. sau altcineva în numele dvs. realizați o solicitare sau transmiteți o întrebare ori un comentariu despre produsele Epson.

„Epson” („operatorul” informațiilor) este:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)

Azie Building, Atlas Arena,

Hoogoorddreef 5,

1101BA Amsterdam Zuid,

The Netherlands

E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal privitoare la dvs.

(„Prelucrare” înseamnă orice acțiune întreprinsă de Epson asupra informațiilor privitoare la dvs., ceea ce include colectarea, deținerea, utilizarea și dezvăluirea lor.)

Scopul în care Epson va prelucra datele dvs. cu caracter personal este pentru a vă furniza servicii.

Aceasta include:

 • identificarea dvs., în momentul în care ne contactați
 • înregistrarea a ceea ce a fost solicitat și a ceea ce a fost furnizat
 • prestarea serviciilor
 • păstrarea preferințelor dvs., astfel încât să puteți economisi timp în momentul în care ne contactați sau efectuați căutări pe site-ul nostru
 • monitorizarea și înregistrarea comunicărilor telefonice și scrise purtate cu dvs., în scopuri de asigurare a calității și a conformității și, de asemenea, pentru a prelucra orice solicitări și reclamații
 • pentru a înțelege ce părți ale site-ului Epson și ce produse și servicii Epson vă interesează cel mai mult
 • înțelegerea utilizării site-ului și a serviciilor Epson și a performanței produselor sale

Temeiul juridic este reprezentat de necesitatea, din perspectiva intereselor legitime ale Epson sau ale societăților din grupul Epson, pentru furnizarea serviciilor lor.

Dacă alegeți să comunicați informații suplimentare celor pe care vi le solicită Epson, temeiul în care aceste informații sunt prelucrate este reprezentat de consimțământul dvs., demonstrat de faptul că ați furnizat în mod voluntar respectivele informații suplimentare. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment respectivul consimțământ. Puteți face acest lucru trimițând o scrisoare către Epson, la adresa menționată mai sus sau la [https://www.epson.eu].

Ca parte a activităților sale de prelucrare, Epson va crea profiluri și va lua decizii în mod automatizat, în funcție de informațiile pe care le deține despre dvs., astfel încât informațiile care vă sunt prezentate să fie mai relevante în raport cu interesele dvs.

Dacă, în viitor, Epson va dori să prelucreze datele dvs. în alte scopuri, mai întâi vă va comunica informații despre respectivele scopuri.

Dacă v-ați manifestat consimțământul în această privință, Epson va folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite comunicări electronice și de alt tip, în scopuri de marketing (în mod normal, prin e-mail), care pot include:

 • derularea de sondaje și solicitarea opiniei dvs. în privința produselor și a serviciilor noastre
 • notificarea cu privire la produse sau oferte care vă pot interesa
 • notificarea cu privire la promoții, precum cadouri, concursuri și tombole cu premii
 • analize de marketing și crearea de profiluri ale clienților

Temeiul juridic al acestei activități este reprezentat de consimțământul dvs. specific. Puteți să vă retrageți consimțământul cu privire la acest scop secundar (independent de dreptul dvs. de a vă opune deținerii de către Epson a datelor, în scopurile generale descrise mai sus) în orice moment, prin corespondență scrisă transmisă către Epson la adresa menționată mai sus sau la [https://www.epson.eu] sau apelând linia noastră telefonică de asistență, la numerele menționate la [https://www.epson.eu]

Epson va păstra datele cu caracter personal pe o perioadă de 5 ani de la data ultimului contact cu dvs. Ulterior acestui moment, putem păstra unele informații, însă numai într-o formă ce nu permite identificarea personală, ca parte a înregistrărilor noastre arhivate.

Epson apelează la entități externe pentru derularea unor activități de prelucrare, în numele său. Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite, în totalitate sau parțial, către aceste entități, însă acestea din urmă le pot utiliza numai în scopurile pentru care Epson păstrează datele dvs. și în conformitate cu îndrumările Epson. Pe lângă operatorii externi, Epson poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal, în totalitate sau parțial, către:

 • bănci sau alte entități implicate în prelucrarea plăților realizate de dvs.
 • organizațiile care doriți să vă ofere servicii după expirarea garanției
 • distribuitorii care doriți să vă ofere asistență pentru obținerea sau analizarea produselor/li>

În calitate de „persoană vizată”, aveți dreptul prevăzut prin lege de a solicita societății Epson să vă ofere acces la datele cu caracter personal, precum și dreptul de corectare sau ștergere a acestora; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul de a vă opune prelucrării; de asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a înainta o reclamație la o autoritatea de supraveghere.

Responsabilul european cu protecția datelor din cadrul Epson poate fi contactat în scris, la adresa: „EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA, Amsterdam Zuid, Olanda sau, prin e-mail, la adresa: EDPO@epson.eu

Dacă dvs. sau produsul dvs. vă aflați în afara UE, Epson va transfera o parte din datele dvs. cu caracter personal în exteriorul UE, către personalul grupului Epson din regiunea respectivă și către contractanții din acea regiune, angajați de Epson pentru a presta servicii. Acest lucru va face obiectul măsurilor de protecție prevăzute prin lege.

Această declarație se referă numai la informațiile din fișele de service Epson. Dacă Epson prelucrează informații despre dvs. în alte înregistrări, veți fi înștiințat separat despre acest lucru.

Redactat în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul general privind protecția datelor la nivelul UE