Compania Epson a fost inclusă pe prestigioasa Lista A CDP pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea securității apei

Epson a primit evaluări foarte bune pentru transparență și pentru acțiunile legate de mediu

Compania Epson a fost inclusă pe prestigioasa Lista A CDP pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea securității apei

Compania Epson a fost inclusă pe prestigioasa Lista A din partea CDP pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea securității apei

Compania Epson a fost inclusă pe prestigioasa Lista A CDP pentru combaterea schimbărilor climatice și protejarea securității apei

- Epson a primit evaluări foarte bune pentru transparență și acțiunile legate de mediu –

Pentru acțiunile sale în combaterea schimbărilor climatice și protejarea securității apei, compania Epson a fost plasată pentru prima dată pe prestigioasa Listă A care vizează domeniul sustenabilității corporative de către CDP (Carbon Disclosure Project), o organizație globală non-profit de mediu.

CDP este o organizație non-profit care gestionează sistemul global de transparență pentru investitori, companii, orașe, țări și regiuni pentru a veni în sprijinul acestora în ceea ce privește gestionarea și înțelegerea impactului lor asupra mediului înconjurător. Economia mondială consideră CDP standardul cel mai înalt al raportării legate de mediu, deoarece operează cel mai cuprinzător set de date privind acțiunile corporațiilor și ale orașelor. CDP utilizează o metodologie detaliată și independentă pentru a evalua companiile, acordând un scor de la A la D - pe baza caracterului cuprinzător al transparenței, conștientizării și gestionării riscurilor legate de mediu și al demonstrării celor mai bune practici de lider în aspectele legate de mediul înconjurător, cum ar fi stabilirea unor obiective ambițioase și relevante. Epson înțelege pe deplin importanța acțiunilor de mediu și a transparenței procesului decizional solicitată de CDP și depune eforturi continue pentru a-și reduce impactul asupra mediului înconjurător în conformitate cu politica sa pe termen lung.

Henning Ohlsson, Directorul CSR din cadrul Epson Europe, a comentat: „Aceasta este o certificare semnificativă și importantă pentru Epson. Raportarea către CDP ne ajută să identificăm noi oportunități pentru acțiuni climatice și de mediu pe care investitorii și clienții noștri din toată lumea le solicită. CDP prezintă Epson ca fiind una dintre puținele companii dintre cele peste 5.800 evaluate în 2020 care au obținut de două ori scorul A. Această listă prestigioasă transmite un mesaj puternic clienților noștri, care își doresc produse și servicii responsabile față de mediu, dar și partenerilor noștri de afaceri și părților interesate.”

Epson ia toate măsurile necesare pentru a-și atinge Viziunea Ecologică 2050. Compania își valorifică tehnologiile eficiente, compacte și de precizie, deoarece ia măsuri agresive pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător al produselor și operațiunilor sale comerciale în întregul lanț de producție si distribuție. În octombrie 2019, compania a menționat îndeplinirea recomandărilor Grupului de lucru privind dezvăluirile financiare legate de impactul climatic (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) și consideră că recunoașterea sa prin includerea pe Lista A este rezultatul respectării îndeaproape a cerințelor CDP pentru dezvăluirile TCFD.

Referințe

■ Metodologia completă și criteriile pentru includerea pe Lista A sunt disponibile pe site-ul CDP, la adresa: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ Responsabilitatea socială Epson și pentru mediul înconjurător  https://global.epson.com/SR/